Logo company Kilala

展示会企画書

Feel Japan tại Việt Nam 2019

Sự kiện giới thiệu Nhật Bản được tổ chức hằng năm tại thành phố Hồ Chí Minh “FEEL JAPAN in VIETNAM”. Vào năm 2019 này sẽ được tổ chức trong 2 ngày 3/8 (thứ bảy) và 4/8 (chủ nhật) tại hội trường White Palace Convention Center (Thành phố Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận). Chúng tôi đã chuẩn bị bản kế hoạch dành cho những quý khách hàng quan tâm đến đăng ký mở gian hàng tại FEEL JAPAN 2019.

Bản kế hoạch tiếng Nhật:FeelJapan2019_proposal_20190404s.pdf(~2.7MB)